sprawy cudzoziemców

Pomoc cudzoziemcom w sprawach administracyjnych

Sprawy administracyjne oraz wszelkiego rodzaju formalności sprawiają spore trudności cudzoziemcom. Niekiedy sami Polacy natrafiają na problemy. Przepisy prawa nie należą do łatwych w interpretacji, szczególnie dla osób niepolskojęzycznych. Niektóre kancelarie adwokackie oferują pomoc osobom zza granicy. Świadczoną usługi również w innych językach.

Obsługa prawna cudzoziemców

sprawy cudzoziemcówLegalizacja pobytu w Polsce może być niestety niemożliwa w momencie, kiedy cudzoziemiec przebywa już w Polsce niezgodnie z prawem, czyli przekroczył granice w sposób nielegalny lub termin wcześniejszego pobytu upłynął. Taka osoba może zostać zobowiązana do powrotu na teren własnego kraju w terminie od piętnastu do trzydziestu dni. Jeżeli jednak nie zastosuje się do wydanej decyzji, będzie niestety deportowana i otrzyma zakaz ponownego przyjazdu do Polski na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat. Żeby uniknąć takiej sytuacji, trzeba starać się o legalny pobyt odpowiedni wcześniej. Kancelarie adwokackie pomagają dopełnić wszelkich formalności związanych z zezwoleniami na pobyt czasowy, stały, tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych. W wyjątkowych przypadkach, o to ostatnie, można ubiegać się nawet w przypadku pobytu nielegalnego, jeżeli istnieją realne przesłanki, że powrót do kraju ojczystego wiązać się będzie z zagrożeniem życia i bezpieczeństwa. W przypadku ubiegania się o polskie obywatelstwo osoba zainteresowana powinna spełniać pewne warunki.

sprawy cudzoziemcówNa stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podane są dokładne wytyczne i zasady, które mogą być podstawą, aby starać się o uzyskanie obywatelska polskiego. Oprócz złożenia wniosków i wymaganych dokumentów trzeba okazać stosowny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu ze znajomości języka polskiego jako obcego, przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Jakiekolwiek trudne lub niejasne sprawy cudzoziemców w Krakowie, można rozwiązać przy pomocy odpowiedniego adwokata lub skorzystać z oficjalnych stron internetowych urzędów. Niekiedy artykuły lub dokumenty są dostępne równie w innych językach, co i tak może sprawiać pewne trudności. Specjalista od spraw cudzoziemców powinien rozwiać wszelkie wątpliwości i doradzić w sytuacjach bardziej skomplikowanych.

Powodów, dla których cudzoziemiec powinien zwrócić się o pomoc do adwokata, jest o wiele więcej. Bariera językowa może sprawiać wiele problemów z komunikacją. Rozpoczęcie życia w obcym kraju bywa trudne, dlatego warto korzystać z oferowanej pomocy. Ułatwi to wiele spraw i pozwoli w spokoju cieszyć się nowym życiem.