rejestracja spółek

O czym pamiętać przy rejestracji spółki?

Zakładając spółkę, musimy zmierzyć się z wieloma formalnościami – podstawowym, obowiązkowym krokiem jest rejestracja naszej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współcześnie można to zrobić dwoma drogami – składając wniosek papierowy lub elektroniczny.

Rejestracja spółek różnego rodzaju

rejestracja spółekW drugim przypadku możliwe jest to jedynie wtedy, jeśli posiadamy specjalne konto w systemie strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wnioski wysyłane drogą elektroniczną powinny być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podobnie jak pozostałe dokumenty. Te obwarowania sprawiają, że większość osób zakładających spółki decyduje się jednak na tradycyjny sposób dostarczenia wniosku. Niezależnie od tego, na jaki sposób się zdecydujemy, warto pomyśleć o pomocy prawników zajmujących się rejestracją spółek przeprowadzaną we Wrocławiu. Pomagają oni w realizacji wszystkich formalności. Do ich zadań należeć będzie poprawne sporządzenie umowy (lub też aktu notarialnego – wówczas do wniosku KRS należy dodać wypis z tego aktu), jak i dokumentu o powołaniu członków zarządu spółki (co ma miejsce w sytuacji, gdy zakładana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerska lub akcyjna).

rejestracja spółekPamiętać należy także o sporządzeniu wykazu wspólników, adresów członków zarządu. W przypadku spółki z o.o, akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej konieczne jest także oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału. Rejestracja spółek przeprowadzana we Wrocławiu obejmuje zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne, jak i spółki partnerskie oraz jawne. Pamiętajmy o tym, że w niektórych przypadkach oprócz standardowych wniosków należy złożyć dodatkowe dokumenty. Na przykład, jeśli spółka powstaje w wyniku połączenia dwóch innych spółek lub przekształcenia istniejącej spółki, wówczas dodatkowym dokumentem będzie załącznik, w którym precyzyjnie określimy sposób powstania podmiotu. Wtedy, gdy powstająca spółka posiada prokurentów, należy wypełnić aneks KRS-WL, w którym można ich określić. Podczas rejestracji spółek przeprowadzanej we Wrocławiu pamiętajmy o tym, że wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu, niezależnie od tego, jak szerokie funkcje pełnią oni w spółce.

Rejestrację spółki najlepiej przeprowadzić od razu po jej zawiązaniu, choć prawnie mamy na to aż pół roku. Dzięki wsparciu prawników rejestracja spółek przeprowadzana we Wrocławiu przebiega o wiele szybciej. Konieczne jest dokonanie opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.