Kiedy warto skorzystać z pomocy komornika?

W przypadku problemów z odzyskaniem długu od dłużnika, nieodzowna okazać się może profesjonalna pomoc. W szczególności, w takim przypadku warto udać się po pomoc do komornika, który jest wyspecjalizowany w ściąganiu długów. Warto jednak pamiętać, że po pomoc do niego nie można się udawać w każdej sytuacji.

Komornik – czy jest pomocny?

Aby komornik mógł działać w sposób legalny, musi posiadać legalną podstawę do tak zwanej egzekucji komorniczej. Jest nim zazwyczaj prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności, który jest podstawowym narzędziem do legalnych działań komornika podejmowanych w celu egzekucji długu. Komornicy, działają zazwyczaj w ramach określonego dla danej kancelarii komorniczej rewiru, o czym warto jest pamiętać przy wyborze tej najbardziej odpowiedniej w danej sytuacji kancelarii. W obecnym czasie, komornik w Elblągu może się okazać niezwykle przydatny oraz pomocny w sytuacji różnych problemów ze ściąganiem długu od dłużnika. Aby komornik mógł podjąć konkretne działania w celu odzyskania należnej kwoty, trzeba złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Wniosek taki, składa się na piśmie, drogą osobistą, kurierem, lub też pocztą. Wraz z tym wnioskiem właśnie, należy złożyć również tytuł wykonawczy w oryginale. Bez tych dokumentów, żaden komornik nie będzie mógł legalnie rozpocząć wykonywania swojej działalności. Sposób rozpoczęcia egzekucji przez komornika nie jest w obecnym czasie określony prawnie.

Ważne jest, aby podejmowane przez komornika działania były skuteczne, ale jednocześnie jak najmniej uciążliwe dla dłużnika. Korzystanie z pośrednictwa komornika przy ściąganiu długu, jest tak naprawdę jedynym sposobem na to, aby uniknąć kary za niewłaściwe metody, podejmowane w celu ściągania długu przez firmy windykacyjne. W przeciwieństwie do nich, działania podejmowane przez komornika mogą być związane ze zdecydowanie większym zakresem swobody, co też wpływa z pewnością na możliwość odzyskania długu w sposób znacznie szybszy, jak też i bardziej sprawny. Skuteczność działań komorniczych zależy jednak w dużej mierze również od jego doświadczenia, oraz posiadanych kwalifikacji. W obecnym czasie, coraz większa liczba firm, jak też i osób prywatnych, ma widoczne problemy z dłużnikami, którzy nie spłacają swoich należności. W takiej sytuacji, aby mieć pewność co do możliwie jak najbardziej sprawnego odzyskania należności, warto udać się po pomoc do profesjonalnej kancelarii komorniczej. Tylko w takim wypadku można mieć pewność, że podejmowane w celu odzyskania długu działania będą z jednej strony skuteczne, z drugiej zaś – w pełni legalne.