wariograf

Czy wykrywacze kłamstw są wiarygodne?

W obecnym czasie badanie wariografem nie jest traktowane już tylko jako element prowadzonego śledztwa kryminalnego. Coraz częściej takie badania wykorzystują również na przykład pracodawcy, czy też partnerzy, chcą potwierdzić zdradę partnera. Oczywiście, aby tak było, należy się upewnić że takie badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami.

Jaka jest wiarygodność wykrywaczy kłamstw?

wariografTo właśnie prawidłowe wykonanie badania ma największy wpływ na miarodajność jego wyników. I tak, wiarygodny wykrywacz zdrady jest związany przede wszystkim z odpowiednim przygotowaniem osoby danej do takiego przedsięwzięcia. Warto pamiętać o tym, że wykrywacze kłamstw nie badają, czy ktoś kłamie, ale jedynie reakcje układu nerwowego w przypadku sytuacji stresowej. Wykrywacze kłamstw nie różnią się więc niczym od pierwszych urządzeń tego typu, które zaczęły być wykorzystywane już w 1921 roku. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że w zależności od prawidłowości wykonania badania jego wyniki mogą być bardzo różne jeśli chodzi o ich zgodność z prawdą. Mieszczą się one zazwyczaj w zakresie od 80 % do 95%. Największy wpływ na zgodność z prawdą takiego badania ma osoba, która będzie je prowadzić.

badanie wariografemDopilnuje ona, aby robić częste przerwy, oraz aby właściwie przygotować osobę badaną do poszczególnych faz takiego testu. Warto jednocześnie pamiętać o tym, że opisywane badanie nigdy nie może być wykorzystywane jako główny dowód w sądzie, a jedynie jako poszlaka. Czynnikiem, który może mieć zdecydowanie największy wpływ na wiarygodność takiego testu, jest nadmierne zdenerwowanie osoby poddawanej testowi. Dlatego też tak ważne jest, by objaśnić jej dokładnie, na czym badanie polega, oraz wyjaśnić, w jakim celu się je wykonuje. Co ważniejsze osoba poddawana takim testom nigdy nie może być do tego zmuszona, ale dobrowolnie wyrazić na nie zgodę. Dodatkowo, ważne jest również aby zagwarantować jej odpowiednie warunki podczas takiego testu, w szczególności aby odizolować ją od hałasów zewnętrznych. Dzięki temu, można znacznie podnieść wiarygodność takiego badania, nawet do 98 %. W takim przypadku, jego użyteczność jest zdecydowanie większa.

Badanie wariografem w obecnym czasie nie jest wykorzystywane już tylko przy rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Korzysta się z niego, w trakcie prób udowodnienia zdrady małżeńskiej, czy też by potwierdzić wykradanie cennych informacji z firmy. Bardzo ważne jest jednak, aby wykonać to badanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Dzięki temu, jego wiarygodność może podnieść się do poziomu niemal 100 %, co znacznie zwiększa użyteczność takiego testu.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zapoznaj się z treścią znajdującą się na stronie www.bez-klamstw.pl!