windykacja długów

Czy powinniśmy obawiać się windykacji długów?

Ne terenie Polski działa obecnie coraz więcej firm windykacyjnych, które otwierają swoje siedziby główne zwłaszcza w dużych miastach wojewódzkich, w których funkcjonują prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa. Warto przy tym podkreślić, iż windykator nie jest tożsamy z komornikiem, który egzekwuje od nas zadłużenie, w momencie kiedy sprawa naszego zadłużenie trafia do sądu.

Długi i ich windykacja

windykacja długów W jaki sposób działają dziś firmy windykacyjne i dlaczego nie powinniśmy się ich bać? Firmy windykacyjne wykupują zadłużenia od innych przedsiębiorstw, które tym samym zrzekają się dalszego dochodzenia swojej należności. Głównym zadaniem windykatora jest więc uzyskanie należytej kwoty pieniędzy, która w całości trafia następnie do danej firmy. W pierwszej kolejności windykator zobligowany jest do poinformowania nas o tym, iż nasz dług przejęła dana firma windykacyjna. Wa tym celu wysyła on stosowne pismo, w którym zachęca również do bezpośredniego kontaktu w celu dojścia do porozumienia. Warto wówczas skontaktować się z danym windykatorem, ponieważ musimy liczyć się z tym, że czas działa w tym wypadku na naszą niekorzyść. Zaciągnięte przez nas długi nie znikną, powinniśmy więc udowodnić, że zależy nam na możliwie jak najszybciej spłacie należności.

windykacja długówJeśli tego nie zrobimy, po jakimś czasie windykator sam skontaktuje się z nami telefonicznie i zaproponuje nam spotkanie, podczas którego zostanie opracowany plan spłaty długu. Jeśli stawimy się na owym spotkaniu i uczciwie przedstawimy swoją sytuację życiową, istnieje realna szansa, iż windykator pozwoli nam spłacać dług w wygodnych ratach. Warto przy tym podkreślić, iż nie możemy wówczas kłamać – raz utraconego zaufania nie da się bowiem tak łatwo odbudować, będziemy musieli wówczas liczyć się z tym, że firma windykacyjna może nawet nas pozwać. Idealnym przykładem owego zjawiska jest windykacja długów w Warszawie – jeśli windykator nie posiada zaufania do dłużnika, który odmawia współpracy bądź ukrywa przed nim majątek, zmuszony jest on skierować sprawę do sądu co wiąże się z jeszcze większymi nerwami oraz wysokimi kosztami samego procesu. Musimy również liczyć się z tym, że cały koszt usług windykacyjnych spada właśnie na osoby zadłużone.

Nie warto więc odwlekać danej sprawy w czasie, ponieważ każdy dzień zwłoki sprawia, iż nasze zadłużenie jeszcze bardziej rośnie. Pamiętajmy o tym, że windykator, podobnie jak i my jest tylko człowiekiem. Jeśli podejdziemy więc odpowiedzialnie do sprawy naszego zadłużenia, unikniemy tym samym procesu sądowego, który może ciągnąć się wręcz latami.